previous arrow
next arrow
Slider
RODO

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Waszych danych w związku z Waszym udziałem w V Nadbużańskim Biegu Pod Prąd i II Mistrzostwach Straży Granicznej w Biegach z Przeszkodami oraz rejestracją na stworzonym w celu realizacji wydarzenia portalu www.biegpodprad.pl, www.facebook.com/nadbuzanskibieg, www.facebook.com/ClipeusArma oraz www.instagram.com/biegpodprad.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt.

Przypominamy, że administratorem Waszych danych jako uczestników V Nadbużańskiego Biegu Pod Prąd oraz II Mistrzostw Straży Granicznej w Biegach z Przeszkodami oraz użytkowników portalu www.biegpodprad.pl, jesteśmy my, czyli Stowarzyszenie Kultury Fizycznej CLIPEUS ARMA z siedzibą w Dorohusku, Okopy 29, REGON 061621938, NIP 563-24-24-085 – organizator wydarzenia. Nasze akta rejestrowe prowadzi Starosta Chełmski.


Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:Od 25 maja 2018 roku przysługuje Wam prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Wasze wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Te same prawa przysługują w stosunku do danych osobowych Waszego Dziecka, które przetwarzamy w ramach promocji i informacji V Nadbużańskiego Biegu Pod Prąd oraz II Mistrzostw Straży Granicznej w Biegach z Przeszkodami. W stosunku do danych osobowych Waszego Dziecka, przysługuje także prawo sprzeciwu, o którym przeczytasz dalej.

Przypominamy również, że Wasze dane oraz dane Waszego Dziecka (wyłącznie w ramach promocji wydarzenia) przetwarzamy w celach związanych z działaniem portalu www.biegpodprad.pl, www.facebook.com/nadbuzanskibieg,
www.facebook.com/ClipeusArma oraz www.instagram.com/biegpodprad

    1. wykonania zapisów na bieg na portalu www.biegpodprad.pl,
    2. promocyjnym i informacyjnym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą jej wyrażenia na osobnym formularzu,
    3. realizacji działalności portalu www.biegpodprad.pl, www.facebook.com/nadbuzanskibieg, www.facebook.com/ClipeusArma  oraz www.instagram.com/biegpodpradPodanie danych w portalu i www.biegpodprad.pl, www.facebook.com/nadbuzanskibieg, www.facebook.com/ClipeusArma oraz www.instagram.com/biegpodprad jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach V Nadbużańskiego Biegu pod Prąd i II Mistrzostw Straży Granicznej w Biegach z Przeszkodami.

Wasze dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Wasze dane w ramach portalu www.biegpodprad.pl, www.facebook.com/nadbuzanskibieg, www.facebook.com/ClipeusArma oraz www.instagram.com/biegpodprad przetwarzamy samodzielnie. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

Dane w ramach portalu www.biegpodprad.pl, www.facebook.com/nadbuzanskibieg, www.facebook.com/ClipeusArma oraz www.instagram.com/biegpodprad przetwarzamy przez czas:

  1. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zapisami na V Nadbużański Bieg Pod Prąd oraz II Mistrzostwa Straży Granicznej w Biegach z Przeszkodami.
  2. Prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych przez nas.


W obu powyższych przypadkach, Wasze dane usuniemy w terminie 60 dni roboczych od zdarzenia, określonego w punktach 1) lub 2) powyżej – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane będą przetwarzane do czasu prowadzenia działań promocyjnych
i informacyjnych przez nas.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, Regulamin wydarzenia i załączniki do regulaminu, zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r.